Reklamacje

Zasady procesowania reklamacji
  1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Do produktów posiadających gwarancję producenta Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.
  3. W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
  4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar jest wadliwy. W sytuacji wystąpienia wad, Klient może złożyć reklamację i żądać, według swojego uznania: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (jeżeli wada jest istotna).
  5. Reklamacje powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.
  6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową.
  7. Towar należy odesłać na adres: Matpoz Tomasz Łoboda, Plac Józefa Hallera 6/2, 03-464 Warszawa. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
  9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  10. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 5 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

Przejdź do strony głównej

MATPOŻ Tomasz Łoboda

Pl. Gen. Hallera 6/2

03-464 Warszawa

Telefon: +48 501 935 743

E-mail: biuro@matpoz.com

NIP: 113-076-98-57

REGON: 145816373

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl